رمز تغییر تونی رابینز
رمز تغییر تونی رابینز

 رمز تغییر ایده و روانشناسی جذاب توسط تونی رابینز به همراه زیرنویس فارسی 

  716
کلیپ انگیزشی فوق العاده محمدعلی کلی
کلیپ انگیزشی فوق العاده محمدعلی کلی

تماشای و دانلود کلیپ انگیزشی بسیار تاثیرگذار ، پرانرژی و روحیه بخش محمد علی کلی با زیرنویس

...
  880

کلیپ انگیزشی موفقیت


  Published on 1397-11-21

فرشته ها تو را محاصره خواهند کرد اگر تو امیدوار باشی که محمد را ملاقات خواهی کرد محمد تو را راهنمایی خواهد کرد و خیلی امیدوار باشی که عیسی مسیح آنجا حاضر خواهد بود عیسی در آنجا حاضر خواهد شد امید بخشی فوق العاده در مرگ و در زندگی بازی می کند البته این دو یکی هستند هرگز امیدت را از دست نده هرگز

امید تجلی مهمترین خواسته توسط امید اعلام بزرگترین آرزوی توست امید نظر و ساخته الهی است و چه ادعای جالبی امید نظر وساخته الهی است ادعایی کاملا خاص و بی نظیر چون تو از آن بی آن خوشش آمد اینجا آن فرمول را سه کلمه ای برای کل زندگی که به تو قول دادم می‌گویم درسته درسته یکی از گل هایی که به من داده بودی و تا این لحظه موفق بوده امید است به سوی ایمان

ایمان دری به سوی دانستن و دانستن دری به سوی آفرینش و آفرینش نیز به سوی .... مأموریت سرتاسر زندگی .

 امید داشته باشیدو سرانجام ایمان خواهی آورد هر چه را که ایمان بیاوری سرانجام خواهی شناخت هر آنچه را که بشناسید سرانجام خواهی آفرید هرچه را که بیافرینی سرانجام تجربه خواهی کرد هر چه را تجربه کنید سرانجام ابراز خواهی کرد

 هرچه را ابراز کنید سرانجام خواهید شد فرمول کل زندگی و به همین سادگی - بسیار خوب متوجه شدم 

  Create playlist