زندگي مثل بازي شطرنجه ! اگه بلد نباشي همه ميخوان يادت بدن وقتي هم كه ياد گرفتي همه ميخوان شكستت بدن

منتشرشده در عکس نوشته

این را بدانید که فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به آنجایی که میخواهید برسانید نه کس دیگر 

منتشرشده در جملات انگیزشی
شنبه, 19 -2668 10:03

ممکن یا مشکل

برنده می گوی مشکل است اما ممکن ................... بازنده می گوید ممکن است اما مشکل

 

منتشرشده در عکس نوشته