یکشنبه, 13 اسفند 1396 10:50

اصول حافظه انسان

اصول حافظه:

اصول مربوط به حافظه‌ی فوق العاده که به دست یونانی‌ها وضع شده بود ، دقیقا با اطلاعاتی که اخیراً در مورد نیم کره‌های چپ و راست مغز کشف شده اند ، مطابقت دارد. یونانی‌ها بی هیچ مبنای علمی دریافتند که برای خوب به خاطر آوردن باید تمام جنبه‌های حافظه‌تان را در نظر بگیرید.

منتشرشده در تقویت حافظه
یکشنبه, 15 بهمن 1396 16:48

راهکار 9 افزایش هوش و حافظه

گذشت زمان را تخمین بزنید.

منتشرشده در تقویت حافظه
سه شنبه, 03 بهمن 1396 16:28

راهکار 8 افزایش هوش و حافظه

به جای استفاده از اعداد و متن در حل مسائل، با کشیدن نقاشی و راه حل های دیداری مسائل را حل کنید.

منتشرشده در تقویت حافظه
پنج شنبه, 28 دی 1396 15:11

راهکار 7 افزایش هوش و حافظه

چشم اندازهای اطرافتان را تغییر دهید، برای مثال برای مدتی تابلوی عکس خانه تان را بر عکس آویزان کنید.

منتشرشده در تقویت حافظه

آب بنوشید، آب فعالیت های الکتروشیمیایی مغز را تقویت می کند.

منتشرشده در تقویت حافظه
سه شنبه, 12 دی 1396 18:17

راهکار 5 افزایش هوش و حافظه

نوشته ها را بر عکس کنید و بخوانید

منتشرشده در تقویت حافظه
چهارشنبه, 06 دی 1396 17:09

راهکار 4 افزایش هوش و حافظه

با دستی که قبلا با آن نمی نوشتید، بنویسید.

منتشرشده در تقویت حافظه