جمعه, 11 اسفند 1396 21:19

در میان منفی‌ها،مثبت باش

مهم این است که زندگی معمولی خود را بکنی و گاهی حتی در معرض بدی ها قرار بگیری اما انتخاب کنی که خوب باشی

زمان دبیرستان معلم شیمی ما همیشه می‌گفت: "در ریزترین واحد سازنده ماده یعنی در دنیای اتم‌ها این الکترون‌ها با بار منفی هستند که مانند ابری گرداگرد هسته اتم (شامل پروتون با بار مثبت) می‌چرخند، و این پروتون واقعا دل شیر دارد که در محاصره لایه‌های از اَبرالکترون با افتخار، مثبت بودن خودش را حفظ می‌کند."

 

_آنقدر خوب باشيد که ببخشيد، امّا آنقدر ساده نباشيد که دوباره اعتماد کنید!

 

_اگر احساس افسردگی دارید، درگير گذشته هستید.

اگر اضطراب دارید، درگير آینده!

و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می‌برید.

  

_ یک نكته را هرگز فراموش نكنيد:

لطف مکرّر، حقّ مسلّم می‌گردد!

پس به اندازه لطف کنيد...

 

قدر لحظه‌ها را بدانيد!

زمانی می‌رسد که دیگر شما نمی‌توانید بگوئید جبران می‌کنم.

 

از کسی که به شما دروغ گفته نپرسيد: چرا؟

چون سعی می‌کند با دروغ‌های پی‌درپی، شما را قانع كند!

 

_ غصّه‌هایتان را با قاف بنویسيد تا هرگز باورشان نکنيد!

انگار فقط قصّه است و بس...

 

_ هیچ بوسه‌ای جای زخم‌زبان را خوب نمی‌کند!

پس مراقب گفتارتان باشيد...

 

_جادّه‌ی زندگی نبايد صاف و هموار باشد وگرنه خوابمان می‌برد!

دست‏اندازها نعمت بزرگی هستند...

 

_هیچوقت فراموش نكنيد كه :

 دنيا تكرار نمی‌شود . . .پس زندگی کنید

منتشرشده در موفقیت
چهارشنبه, 03 شهریور 775 14:33

خوشبختی

خوشبختی یه حسیه که میشه تولیدش کرد

منتشرشده در عکس نوشته